VÄLKOMMEN TILL RPG-SKÅNE/BLEKINGE DISTRIKTET

RPG -med kristna värderingar som grund arbetar vi för en trygg framtid för äldre och som anhörig. 

Den är öppen för alla oavsett livsåskådning och verksamheten syftar till att ge berikande aktiviteter, förmedling av samhällsinformation samt opinionsbildning i för pensionärers viktiga frågor. 

Distriktet leds av en styrelse med representanter för distriktets olika delar. 

De lokala RPG-föreningarna med dess medlemmar är själva hjärtpunkten i verksamheten.

RPG samarbetar i äldrefrågor med andra pensionärsföreningar både på riks -och regionnivå samt i de olika kommunerna.

Det på grund av pandemin uppskjutna årsmötet hölls fredagen den 20 augusti. Efter förhandlingarna underhöll en grupp ur Gospel Stompers under Uno Hellgrens ledning med svängig musik och Eva Egeskans berättade sedan och visade bilder från en resa till Antarktis.

De flesta är nu vaccinerade och vi har återupptagit verksamheten i normal omfattning med Åhusdag till den 15 september och RPG-universitet i Lund den 12 november. Vi följer givetvis myndigheternas rekommendationer och restriktioner vid våra samlingar. 

Månadens bild och dikt januari 2022

Foto Bertil Jönsson

År läggs till år... 

 År läggs till år 
och blommor 
vissnar och dör  
alltmedan vänskapen 
mognar och djupnar 
i kärlekens 
blommande trädgård. 

 Ivar Karlstrand

från diktsamlingen “Vilan vid vägen” 1989