Månadens bild och dikt, juli 2021

Vid Haväng
Bild Bertil Jönsson

 

I SOMMARENS VIND..

 I sommarens vind 
som går över 
blommande ängar 
och i jordens andedräkt 
mättad med 
sommarens dofter 
finns också 
en skapares hand. 

 Ja, också här 
i blåklockornas 
gulmårans 
och prästkragarnas rike 
har Gud 
ett mottagningsrum 
för tvivlare 
sökare och troende. 

Ivar Karlstrand. 
från diktsamlingen “Din är dagen”.

 

 

 

VÄLKOMMEN TILL RPG-SKÅNE/BLEKINGE DISTRIKTET

RPG -med kristna värderingar som grund arbetar vi för en trygg framtid för äldre och som anhörig. 

Den är öppen för alla oavsett livsåskådning och verksamheten syftar till att ge berikande aktiviteter, förmedling av samhällsinformation samt opinionsbildning i för pensionärers viktiga frågor. 

Distriktet leds av en styrelse med representanter för distriktets olika delar. 

De lokala RPG-föreningarna med dess medlemmar är själva hjärtpunkten i verksamheten.

RPG samarbetar i äldrefrågor med andra pensionärsföreningar både på riks -och regionnivå samt i de olika kommunerna.

Årsmötet som ursrungligen var tänkt 4 mars kommer att hållas fredagen den 20 augusti. Eva Egeskans har lovat att efter förhandlingarna berätta om en resa till Antarktis, det blir intressant och kanske svalkande i, som vi hoppas, sommarvärmen.

Förhoppningsvis är vi då vaccinerade, och kan sedan återuppta verksamheten i normal omfattning till hösten. Vi har planerat Åhusdag till den 15 september och RPG-universitet i Lund den 12 november.

Till Åhus har vi bjudit in Bengt Åkesson, församlingsutvecklare inom Equmeniakyrkan med erfarenheter från arbete i Ryssland samt Patricia Tudor-Sandahl, känd radioröst och författare, som har många tankar kring åldrande och ska tala om temat "Mer levande med åren".

Närmre information kommer när vi vet mer om lättnader i myndigheternas restriktioner.