VÄLKOMMEN TILL RPG-SKÅNE/BLEKINGE DISTRIKTET

RPG -med kristna värderingar som grund arbetar vi för en trygg framtid för äldre och som anhörig. 

Den är öppen för alla oavsett livsåskådning och verksamheten syftar till att ge berikande aktiviteter, förmedling av samhällsinformation samt opinionsbildning i för pensionärers viktiga frågor. 

Distriktet leds av en styrelse med representanter för distriktets olika delar. 

De lokala RPG-föreningarna med dess medlemmar är själva hjärtpunkten i verksamheten.

RPG samarbetar i äldrefrågor med andra pensionärsföreningar både på riks -och regionnivå samt i de olika kommunerna.

 

Månadens bild och dikt mars 2022

 

JORDEN BYTER
NU SIN KLÄDNAD

Jorden byter nu sin klädnad.
Skapelsen har vilat ut.
Liv som slumrat saktar vaknar
väntans tid har tagit slut.

Marken doftar, knoppar sväller
livets under sker igen.
Gud går nu omkring och dukar
upp till fest i skapelsen.

Och till festen är vi bjudna!
Tack vår Gud för att vi får
leva riktigt nära jorden
när den doftar utav vår.

 Kom då Herre och förnya
oss till ande, själ och kropp.
Väck oss du och ge vår längtan
och vår själ förnyat hopp.

Ivar Karlstrand.
Ur diktsamlingen “Vila vid Guds hjärta” 2012