VÄLKOMMEN TILL RPG-SKÅNE/BLEKINGE DISTRIKTET

RPG -med kristna värderingar som grund arbetar vi för en trygg framtid för äldre och som anhörig. 

Den är öppen för alla oavsett livsåskådning och verksamheten syftar till att ge berikande aktiviteter, förmedling av samhällsinformation samt opinionsbildning i för pensionärers viktiga frågor. 

Distriktet leds av en styrelse med representanter för distriktets olika delar. 

De lokala RPG-föreningarna med dess medlemmar är själva hjärtpunkten i verksamheten.

RPG samarbetar i äldrefrågor med andra pensionärsföreningar både på riks -och regionnivå samt i de olika kommunerna.

Höstens Åhusdag fick ställas in på grund av coronaviruset.

Även RPG-universitetet måste ställas in i höst, men vi hoppas kunna genomföra det 29 januari 2021 enligt de restriktioner som då gäller och med digital utsändning.

 

 

Månadens dikt och bild

 

 Det lyser över människan

Det finns en tröst
ett hopp
i hopplöshetens tid!
I gråkall höst
det finns ett ljus
en knopp med liv
som väntar vår
och blomningstid.

Så lyser
över varje människa
ett himlens ljus!
Och toner hörs
och ord av tröst
i tröstlöshetens tid.

Det lyser över människan.
Det finns ett hopp
det finns en tröst
i denna tid!

Ivar Karlstrand

 

GOD JUL 2020-Helsingborg