VÄLKOMMEN TILL RPG-SKÅNE/BLEKINGE DISTRIKTET

RPG -med kristna värderingar som grund arbetar vi för en trygg framtid för äldre och som anhörig. 

Den är öppen för alla oavsett livsåskådning och verksamheten syftar till att ge berikande aktiviteter, förmedling av samhällsinformation samt opinionsbildning i för pensionärers viktiga frågor. 

Distriktet leds av en styrelse med representanter för distriktets olika delar. 

De lokala RPG-föreningarna med dess medlemmar är själva hjärtpunkten i verksamheten.

RPG samarbetar i äldrefrågor med andra pensionärsföreningar både på riks -och regionnivå samt i de olika kommunerna.

Årsmötet som var tänkt 4 mars planeras till andra hälften av juni, v 24 eller 26 . Eva Egeskans har lovat att efter förhandlingarna berätta om sin resa till Antarktis.
Förhoppningsvis är vi då vaccinerade, och kan sedan återuppta verksamheten i normal omfattning till hösten. Vi planerar då Åhusdag och RPG-universitet i Lund som vanligt.

Till Åhus har vi bjudit in Bengt Åkesson, församlingsutvecklare inom Equmeniakyrkan med erfarenheter från arbete i Ryssland, samt Patricia Tudor-Sandahl, känd radioröst och författare, som har många tankar kring åldrande.

Det finns också tankar om en dagsutfärd i augusti med buss/ar till ett .gemenesamt mål.

Mer information kommer när myndigheternas restriktioner lättat.

 

 

Månadens dikt och bild, mars 2021

Foto Bertil Jönsson

 

 

FÖRNYELSE.

 

Herre, du som låter
flyttfåglar få nya vingar
du som låter solens strålar
skapa nytt liv på jorden
glöm inte oss människor
när du förnyar din skapelse.
Förnya vår längtan
efter renhet och godhet
ge oss nya vingar
- inte till flykt 
men till förnyelse 
och nytt hopp 
hopp om en god värld
med människor
fyllda av kärlek
utan hat och rädsla
människor 

som bara vill det goda.


Ivar Karlstrand.
Ur Diktsamlingen “Livets Längtan”.