VÄLKOMMEN TILL RPG-SKÅNE/BLEKINGE DISTRIKTET

RPG -med kristna värderingar som grund arbetar vi för en trygg framtid för äldre och som anhörig. 

Den är öppen för alla oavsett livsåskådning och verksamheten syftar till att ge berikande aktiviteter, förmedling av samhällsinformation samt opinionsbildning i för pensionärers viktiga frågor. 

Distriktet leds av en styrelse med representanter för distriktets olika delar. 

De lokala RPG-föreningarna med dess medlemmar är själva hjärtpunkten i verksamheten.

RPG samarbetar i äldrefrågor med andra pensionärsföreningar både på riks -och regionnivå samt i de olika kommunerna.

Årsmötet hölls fredagen den 20 augusti.

Efter förhandlingarna underhöll en grupp ur Gospel Stompers under Uno Hellgrens ledning med svängig musik och Eva Egeskans berättade sedan och visade bilder från en resa till Antarktis.

De flesta är nu vaccinerade och vi återupptar verksamheten i normal omfattning i höst. Vi har planerat Åhusdag till den 15 september och RPG-universitet i Lund den 12 november.

Till Åhusdagen den 15 september kommer Torgny Veibäck  med erfarenheter från Equmeniakyrkans arbete i Ryssland samt Patricia Tudor-Sandahl, känd radioröst och författare, som har många tankar kring åldrande och ska tala om temat "Mer levande med åren".

På grund av myndigheternas restriktioner under pandemin får vi begränsa deltagarantalet till 150. 

Månadens bild och dikt oktober 2021

GUD VET OM ATT JAG ÄR LITEN

Gud finns överallt i världen 
finns i luft, i hav på land. 
Ändå låter han sig fångas 
i en liten barnahand. 

Gud är större än den störste. 
Ingen vet hur stor han är. 
Ändå väljer han att vara 
som det minsta barnet här. 

Gud vet om att jag är liten 
mycket mindre än jag tror. 
Ändå bor han i mitt hjärta 
han som är oändligt stor. 

 Ivar Karlstrand.
från diktsamlingen “Livets Längtan”