Månadens dikt och bild,juni 2021

 

UR SKAPARENS HAND...

På blommande ängar

plockar jag

ur Skaparens hand

sommarens gåvor

och prisar Honom

för att jorden

blev mitt hem

en plats

där Gud också bor

och där hans rikedomar

finns i överflöd.

Ivar Karlstrand.

Från diktsamlingen “Din är dagen”.

 

 

VÄLKOMMEN TILL RPG-SKÅNE/BLEKINGE DISTRIKTET

RPG -med kristna värderingar som grund arbetar vi för en trygg framtid för äldre och som anhörig. 

Den är öppen för alla oavsett livsåskådning och verksamheten syftar till att ge berikande aktiviteter, förmedling av samhällsinformation samt opinionsbildning i för pensionärers viktiga frågor. 

Distriktet leds av en styrelse med representanter för distriktets olika delar. 

De lokala RPG-föreningarna med dess medlemmar är själva hjärtpunkten i verksamheten.

RPG samarbetar i äldrefrågor med andra pensionärsföreningar både på riks -och regionnivå samt i de olika kommunerna.

Årsmötet som ursrungligen var tänkt 4 mars planeras nu till andra hälften av augusti. Eva Egeskans har lovat att efter förhandlingarna berätta om en resa till Antarktis, det blir intressant och kanske svalkande i , som vi hoppas, sommarvärmen,
Förhoppningsvis är vi då vaccinerade, och kan sedan återuppta verksamheten i normal omfattning till hösten. Vi planerar då Åhusdag och RPG-universitet i Lund som vanligt.

Till Åhus har vi bjudit in Bengt Åkesson, församlingsutvecklare inom Equmeniakyrkan med erfarenheter från arbete i Ryssland, samt Patricia Tudor-Sandahl, känd radioröst och författare, som har många tankar kring åldrande och ska tala om temat "Mer levande med åren".

Närmre information kommer när vi vet mer om lättnader i myndigheternas restriktioner.