VÄLKOMMEN TILL RPG-SKÅNE/BLEKINGE DISTRIKTET

RPG -med kristna värderingar som grund arbetar vi för en trygg framtid för äldre och som anhörig. 

Den är öppen för alla oavsett livsåskådning och verksamheten syftar till att ge berikande aktiviteter, förmedling av samhällsinformation samt opinionsbildning i för pensionärers viktiga frågor. 

Distriktet leds av en styrelse med representanter för distriktets olika delar. 

De lokala RPG-föreningarna med dess medlemmar är själva hjärtpunkten i verksamheten.

RPG samarbetar i äldrefrågor med andra pensionärsföreningar både på riks -och regionnivå samt i de olika kommunerna.

Årsmötet som ursrungligen var tänkt 4 mars planeras nu till andra hälften av augusti. Eva Egeskans har lovat att efter förhandlingarna berätta om en resa till Antarktis, det blir intressant och kanske svalkande i , som vi hoppas, sommarvärmen,
Förhoppningsvis är vi då vaccinerade, och kan sedan återuppta verksamheten i normal omfattning till hösten. Vi planerar då Åhusdag och RPG-universitet i Lund som vanligt.

Till Åhus har vi bjudit in Bengt Åkesson, församlingsutvecklare inom Equmeniakyrkan med erfarenheter från arbete i Ryssland, samt Patricia Tudor-Sandahl, känd radioröst och författare, som har många tankar kring åldrande och ska tala om temat "Mer levande med åren".

Närmre information kommer när vi vet mer om lättnader i myndigheternas restriktioner.

 

 

Månadens dikt och bild, april 2021

Forsakar
Bild Bertil Jönsson

 SOM DEN SPRÖDA SILVERTRÅDEN

 

Som den spröda silvertråden

är vårt liv, vår levnadsdag.

Ögonblicket fick vi, nåden

att få leva just idag.

 

Med den spröda silvertråden

väver Herren slag för slag

livets dagar in i våden

till en vävnad dag för dag.

 

Under himlens öppna fönster

glänser livets silvertråd

i den vävnad där Guds mönster

återspeglar all Hans nåd.

 

Som den spröda silvertråden

finns i vävnadens motiv

innesluter Gud i nåden

våra dagar, våra liv.

 

Ivar Karlstrand ur “Livets längtan”