HÄLSNINGAR FRÅN VÅR ORDFÖRANDE

Hej kära vänner!

Hoppas att allt är väl trots corona. Karantän är ju inte så roligt men om nu detta kan medverka till att sjukvården hinner med och att antalet  svårt sjuka kan minska så är de inte mycket att fundera över.  

 Det jag undrar över just nu är hur de som inte har så många kontakter  i vanliga fallt har det. Ofrivillig ensamhet är inte något att önska sig. Hur är vi rustade för detta?

 

För några veckor sedan sändes på eftermiddagstid ett möte med pensionärsföreningar och regering ( tror jag att det var). RPG var inte med!  Jag pratade då med Eva Henriksson om detta. Hon berättade då att det händer kanske inte så ofta men ändå att man inte vill ha med RPG. PRO och SKPF önskar inte att vi åker snålskjuts på dem. Båda dessa föreningar tappar medlemmar, vilket kan vara en anledning till att man inte vill få in oss. Det har också hänt vid några utredningar att RPG hoppats över. Så det gäller verkligen för oss att vara synliga och höras. Ju fler vi blir dessto bättre är det ju!!

.

Önskar er alla en fin vår och att vi alla kan få njuta av naturens under i Guds fria natur.

Blott en dag ett ögonblick i sänder....

 

Hälsningar och må så gott

Ann-Christin Lindbom

RPG - Riksförbundet PensionärsGemenskap
i Hässleholm har haft årsmöte,
och då lämnade
Ruth W Nyberg
över ordförandeposten efter 12 år
till Agneta Lejmyr.

RPG har träffar den andre onsdagen
i månaden med olika program.
Agneta Lejmyr och Bertil Jönsson, kassör
överlämnade en blomma och tackade
Ruth för hennes fantastiska arbete för RPG under alla dessa år.

Kullabygdens RPG - 10 år.

Onsdagen den 30 januari 2019 firade Kullabygdens RPG sitt 10-årsjubileum.

Bernhard Agardh som varit med från starten berättade om hur det började och om de gångna årens verksamhet. Medlemstalet har ökar från 9 medlemmar till 55.

En parentation hölls över de medlemmar som avlidit sedan föregående årsmöte.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar hölls i en mycket trevligt och positivt anda.

Så var det dags för det traditionella kaffet med semlor och tårta dagen till ära!

Mötet avslutades med att Ann-Christin Lindbom berättade om vad RPG är och vad RPG gör. RPG har två ben att stå på. G-et i gemenskap och benet för påverkan. Gemenskap är en mycket viktig del i RPG:s verksamhet. Att påverka för att göra vardagen bättre är också viktigt. RPG: s verksamhet på riksplanet redovisades då det är bra att få veta hur medlemsavgiften används.

RPG -Kullabygden står för en mycket positiv anda i bygden. Där kan man träffa många mycket härliga och trevliga människor!