HÄLSNINGAR FRÅN VÅR ORDFÖRANDE

Hej kära vänner!

Hoppas att allt är väl trots corona. Karantän är ju inte så roligt men om nu detta kan medverka till att sjukvården hinner med och att antalet  svårt sjuka kan minska så är de inte mycket att fundera över.  

 Det jag undrar över just nu är hur de som inte har så många kontakter  i vanliga fallt har det. Ofrivillig ensamhet är inte något att önska sig. Hur är vi rustade för detta?

 

För några veckor sedan sändes på eftermiddagstid ett möte med pensionärsföreningar och regering ( tror jag att det var). RPG var inte med!  Jag pratade då med Eva Henriksson om detta. Hon berättade då att det händer kanske inte så ofta men ändå att man inte vill ha med RPG. PRO och SKPF önskar inte att vi åker snålskjuts på dem. Båda dessa föreningar tappar medlemmar, vilket kan vara en anledning till att man inte vill få in oss. Det har också hänt vid några utredningar att RPG hoppats över. Så det gäller verkligen för oss att vara synliga och höras. Ju fler vi blir dessto bättre är det ju!!

.

Önskar er alla en fin vår och att vi alla kan få njuta av naturens under i Guds fria natur.

Blott en dag ett ögonblick i sänder....

 

Hälsningar och må så gott

Ann-Christin Lindbom

Sten Hallonsten med engagerade åhörare

ÅHUSDAGEN 12 sept 2019

 

Den årligen återkommande Åhusdagen för RPG-distriktet Skåne-Blekinge bjöd som vanligt de tillresta 220 deltagarna på ett härligt sensommarväder. Ann-Christin Lindbom hälsade oss välkomna till en dag, då vi får inspireras men också uppleva gemenskap i pauser för fika och läcker lunch på Åhusgården.

Dagens första gäst var Sten Hallonsten, känd tidigare studentpräst och därefter kyrkoherde i Lund samt konfirmandkonsulent. Han berättade livfullt om hur han som nybliven präst kom till Karlskrona och fick hand om en konfirmandgrupp med, som man då sa åtta utvecklingsstörda ungdomar. En av dem var Gun, som vid första högmässan uppklädd i hatt med fjäder satte sig på ”Drottningens stol” längst fram i Kungliga Amiralitetskyrkan och vinkade. Efteråt, när Sten skulle påtala det olämpliga, sprang hon hemåt med Sten i fladdrande prästrock efter sig och ropade ”Prästen kommer”. Detta ledde så småningom till livslångt engagemang för funktionshindrade ungdomar med totalt 50 konfirmandläger på somrarna i Åhus.

Öst är öst och väst är väst, och här möts de är mottot för ett museum om kinesisk stenålderskultur i Mianchi i Henanprovinsen. Konstnären Janeric Johansson berättade om hur han med sin konst fick uppmärksamma att svenska missionärer/arkeologer deltagit i utgrävningar, som ledde till ny kunskap om tidig kinesisk historia. Hemma i Vetlanda blev Janeric redan som ung intresserad av Kina, när han hörde om sin mormors fars stöd för Kinamission genom baptisternas Ynglingaförening. Intresset har lett till att han idag som konstnär periodvis har verkat i Kina och årligen besöker landet, där han är representerad på flera muséer. Konsten som språk är internationell och kan bygga broar mellan olika länder och kulturer.

Programmet avslutades med att Lennart Björk från flygeln ledde oss i sång, och när alla stämde in i kören ”O må ingen bli tillbaka…” lyftes nästan taket och vi ser redan fram mot 20-årsjubiléet av Åhusdagen nästa år!

Text och foto: Pär Tyrberg

 

 


 

 

Distriktets årsmöte 8 mars 2019

ÅRSMÖTE I SKÅNE/BLEKINGE DISTRIKTET
När det våras i Skåne i början av mars brukar tranorna komma till Pulken i
Vattenriket utanför Kristianstad, liksom RPG-arna i Skåne-Blekinge brukar
samlas för årsmöte. Fredagen den 8 mars hade trots stormvarning 45 ombud
inkl styrelsen och runt 20 andra medlemmar kommit till Östermalmskyrkan, där
vi hade en givande och trivsam dag tillsammans.
Traditionsenligt inleddes dagen med kaffe och fralla, och sorlet runt
kaffeborden visade att stämningen var på topp. Vi välkomnades av Ingvar
Persson från den lokala RPG-föreningen samt kyrkans pastor Lisa Fredlund och
den lokala RPG-kören under ledning av Torsten Weister sjöng - liksom tranorna
gör – flerstämmigt innan vår distriktsordförande Ann-Christine Lindbom
öppnade årsmötet. Som årsmötesordförande valdes Roland Lönnmyr, som
flera gånger tidigare hanterat klubban på ett föredömligt sätt och likaså fick
Elisabeth Tyrberg förnyat förtroende som sekreterare.
Verksamhetsberättelse och årsredovisning presenterades och godkändes och
styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Valen följde valberedningens förslag, som
innebar omval på de flesta poster. Budget och verksamhetsplan klubbades och
där poängteras åter det viktiga i att vi blir fler medlemmar och får föreningar i
fler kommuner, så vi kan vara en stark röst i samhällsdebatten. Distriktet ska
den 10 maj, ha en arbetsdag då vi gästas av den tidigare TV-profilen Bengt
Roslund och liksom tidigare år inleds hösten med Åhusdagen den 12 sept, dit
den kände prästen Sten Hallonsten samt konstnären och Kinakännaren Jan-Erik
Johansson kommer. 13 nov blir det som vanligt RPG-universitetet i Lund, då vi
får lära oss mer om astrofysik och hur viktig sömnen är för vår återhämtning.
Efter lunchen fortsatte programmet med att dagens gäst, Egon Brodin,
berättade om Pilgrim 2018 en resa i höstas med Elida till Israel för stöd till
kristna i mellanöstern. Den moderna Elida V är en 40 m lång och 45 m hög
tvåmastad segelbåt med 800 m2 segelyta och 43 kojplatser. Alla ombord är
indelade i tre arbetslag, som under två 4-timmarspass per dygn ansvarar för allt
på båten. Egon följde med båten från Cascais i Portugal till Herzliya i Israel.
Särskilda upplevelser på resan var när en 14 kg tonfisk drogs upp, ett dagsbesök
i Rom men även stormen Zorba, då någon mat varken kunde lagas eller ätas.
Text och foto: Pär Tyrberg

RPG - Riksförbundet PensionärsGemenskap i 
Hässleholm har haft årsmöte då lämnade
Ruth W Nyberg över ordförandeposten efter
12 år som ordförande till Agneta Lejmyr.
RPG har träffar den andre onsdagen i månaden
med olika program.
Agneta Lejmyr och Bertil Jönsson, kassör
överlämnade en blomma och tackade
Ruth W Nyberg för hennes fantastiska arbete för RPG under alla dessa år.
Bertil Jönsson

Gunnar Wetterberg berättar historia på sitt målande sätt.

RPG-universitetet i Lund

Kaffe och skånsk historia var ämnena när 220 RPG-are från distriktet Skåne-Blekinge träffades i Pingstkyrkan Lund den 15 november.
Det årligen återkommande RPG-universitetet bjöd på historia i dubbel bemärkelse. Ann-Christin Lindbom hälsade oss välkomna till en dag, då vi pensionärer får lära oss något nytt, men poängterade också hur viktig gemenskapen är.
Dagens första gäst var Sten Ullered, som lärde oss allt som vi inte visste om kaffet, den legala drogen. För 1500 år sedan började man dricka kaffe i Etiopien och drickandet spred sig över till de muslimska länderna på Arabiska halvön och snart vidare till Turkiet och Konstantinopel. Karl XII tog med sig bruket hem till Sverige och i Stockholm öppnade snart många kaffehus. Under 17- och 1800talen förbjöds kaffet flera gånger, då man ville att importen skulle minska. Pengarna behövdes i Sverige och i stället ville man stödja inhemsk spannmåls- och potatisodling för brännvinstillverkning.
Vi svenskar dricker 3,4 koppar per invånare och dag, men Finland toppar dock kaffeligan med 3,6 koppar. Vad är det som ger oss en kick av kaffe? Jo, koffein som är ett centralstimulerande ämne. När vi får oväntat besök, vad gör vi då? Jo, vi bjuder på kaffe förstås. När vi har våra samlingar dricks det också kaffe liksom vid andra tillfällen, då vi vill ha gemenskap och trevnad.
Avslutningsvis sjöng och spelade Lennart Björk en visa om kaffet och vi fick en kort inblick i nutidens alla drycker, som innehåller mer eller mindre koffein: Coca Cola, kaffe latte, likören Kahlua m m. ”Kaffe utan grädde är som kärlek utan kyssar …”
Efter lunch intog dagens andre föredragshållare, den från TV:s Fråga Lund kände historikern Gunnar Wettergren, podiet. På ett livfullt sätt berättade han på sin pregnanta skånska om hur han redan som 7-åring blev historienörd, när han fick boken ”Förr i världen”. Efter historiestudier i Lund blev det dock under många år en annan yrkesbana som diplomat och utredare i statens tjänst. Bakgrunden som historiker var dock alltid värdefull, då han lärt sig att med Astrid Lindgrens ord fråga ”Våffö ser det ut på detta viset?”
Så småningom tog dock historieintresset helt över och Gunnar ägnade sig åt att studera och skriva Skånes historia. Det blev tre band med 2000 sidor om Skåne under 14000 år, från istiden till våra dagar. Då, när iskanten fanns i södra Småland, levde kanske till en början 25-30 människor i Skåne, men flintfynd från både Malmö och Kristianstad visar att de rörde sig över ett stort område. De första 8000 åren levde man som jägare a och nomader, men för 6000 år sedan började man bruka jorden och människorna blev bofasta i främst väster och söder, där jordarna är bäst.
Vi fick också höra om hur och när Skåne blev danskt. Under bronsåldern har rika arkeologiska fynd visat att Uppåkra mellan Malmö och Lund under tusen år var västra Skånes centrum. Runt förra millenieskiftet kom emellertid den danske kungen Sven Tveskägg, son till Harald Blåtand, över Öresund med hjälp av bl a skånska vikingar, som tillsammans med kungen varit på lyckosamma härtåg i England. I stället för att erövra Uppåkra tycks Sven Tveskägg har satsat på en ny plats i närheten, Lund. Där fanns inga bosättningar eftersom det var vattensjukt, men arkeologiska fynd visar
att redan under Svens son Knut den Stores tid slogs det mynt i Lund och kyrkor byggdes. Lund blev sålunda tidigt den danska kungamaktens och kyrkans centrum i Skåne.
Dagen avslutades, som sig bör, med trekaffe och därefter for vi hemåt i höstmörkret, en del av oss med ett eller alla tre banden om Skånes historia signerade av författaren.

Text och foto: Elisabeth och Pär Tyrberg

Åhusdagen 2018

Den 6:e September samlades ca 200 RPG-are från Skåne- Blekinge distriktet för att delta i Åhusdagen som tradionsenligt hölls i den vackra Åhusgården.

Dagen startade med att Kurt Göteson, Åhusgårdens föreståndare, hälsade de närvarande välkomna. Han har verkligen förmåga att förmedla en god stämning. Därefter inledde ordförande, Ann-Christin Lindbom med också ett välkommen samt läste en bibeltext och ledde i bön.

Dagens medverkande var Mikael Billemar, studentpräst i Norrköping även en välkänd person från olika TV-program, och musikern Kjell Silverwitt med temat  I Johnny Cash anda och tro.

Varje sång beskrevs av Mikael Billemar på ett mycket levande sätt  med anknytning till vår tro. De båda medverkande kunde verkligen gestalta Johnny Cash sånger. Kjell Silverwitt är en mycket skicklig gitarrist och även god sångare  med en mycket behaglig röst.

Som sig bör startade och avslutades dagen  med sånger i Johnny Cash anda ” O store Gud” samt ”Oändlig nåd”.

Naturligtvis bidrog den goda maten och det trevliga bemötandet till trivsel och härlig gemenskap.

Med andra ord en lyckad dag!

Ann-Christin Lindbom skrev och fotograferade

RPG:s utvecklingsdag 6 april 2018 i Slottshagskyrkan Helsingborg

Du är årsrik !

Christer Boström hälsade oss välkommna till Slottshagskyrkan och pratade om begreppet årsrik 

Övergången från arbetslivet har många olika begrepp. Årsrik medför ökad kunskap och rikedom av erfarenheter. Christer nämnde Margaret Westerholm som exempel.

Därefter tog samtalade Christer Boström och Sven-Allan Bjerkemo om just begreppet årsrik och vad det kunde betyda..  Christer Boström ställde en rad frågor som fick bli till en dialog mellan de två. Sven-Allan Bjerkemo växte upp i Hässleholm och flyttade sedan till Lund. Utbildad civilingenjör i väg och vatten och arbetat mycket med samhällsplanering som inneburit både fysisk och mental aktivitet. Startade eget vid 52 års ålder. Områden som bostäder, klimatfrågan, trafik (Sturup) har varit områden inom vilket han arbetat med i den egna verksamheten. Han funderade också över hur landsbygden skall utvecklas. Han menade också på att integrationen Sverige – Skåne var mycket viktig. 

Goda förebilder som Lill-Babs, Sven Wollter och Barbra Westerholm nämndes i samtalet.Många stora inom sporten som tex Stenmark, Borg  m fl har haft en kort yrkesbana av naturliga skäl.

Skådespelare, kulturarbetare, konstnärer arbetar inom sitt yrke betydligt längre. Orsakerna kan vara många. De lever ju verkligen i sitt arbete. Pensionspengen kan vara en annan orsak.

Det gäller att gå från tärande till närande. Påpekades att 24 procent av valmanskåren är över 65 år. Vi uppmanades att tycka och motivera vårt tyckande.

En rad frågor ställdes till de båda som gav oss kloka svar på våra funderingar.

Därefter kunde vi njuta av en härlig lunch.

Eftermiddagen ägnades åt en del digitala frågor som ”platta och telefon. Ingvar Persson stod för undervisningen. Några undervisades i hur man kan skapa en hemsida. Sören Hedmark, som tidigare skapat en fin hemsida till föreningen i Karlskrona, slussade oss genom alla labyrinter för att få fram en hemsida till distriktet. 

Några ägnade sig åt verksamhetsplanen och framförallt hur vi skall kunna få flera medlemmar.

Här kommer minnesanteckningarna från: Ruth W Nyberg Verksamhetsplan och lite till

Vi samtalade mycket kring frågan om hur vi kan påverka bildande av föreningar i bl.a. Eslöv, Ängelholm och Ronneby. Men något konkret förslag om hur det skall gå till kom vi aldrig fram till.

Pratade om hur man som t.ex i Ängelholm skulle kunna samordna programmet med Kullabygden men vara en egen förening för att RPG skall finnas i fler kommuner. Likadant i Trelleborg med Malmö kanske

 

Vi föreslår från gruppen att det görs EN resa - den som sker på våren och att vi istället för höstresan ordnar ett par gemenskapsdagar på någon gård med övernattning och distriktet kanske står för en del kostnader och för ett bra innehåll. Tänker mycket på de många ensamma fattigpensionärerna.

(Min egen kommentar: Vi hade ju förr bla på Örestrand pensionärsveckor som samlade många

Någon framförde tanken att när föreningarna gör sina utfärder man kanske skulle kunna sammanstråla någon stans för att göra något tillsammans. Nog inte lätt att verkställa

Sen var det program för 65- 70 åringar. Inte något nytt egentligen utan det var cirklar av olika slag, fysiska aktiviteter, matlagning.

Policyprogrammet tyckte vi vi hade för lite tid att sätta oss in. Men brochyren "Välkommen som medlem där bör Smart Seniors erbjudanden inte anges i antal för de kommer ju ständigt nya.

Ja, det var lite info från

Ruth

Dagen avslutades med information om distriktets fortsatta verksamhet och RPG:s Riksstämma i Jönköping.

Så var det dags för kaffe som avnjöts i en härlig gemenskap. Det är ju så roligt att träffas!

Ann-Christin

Kullabygdens RPG - 10 år.

Onsdagen den 30 januari 2019 firade Kullabygdens RPG sitt 10-årsjubileum.

Bernhard Agardh som varit med från starten berättade om hur det började och om de gångna årens verksamhet. Medlemstalet har ökar från 9 medlemmar till 55.

En parentation hölls över de medlemmar som avlidit sedan föregående årsmöte.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar hölls i en mycket trevligt och positivt anda.

Så var det dags för det traditionella kaffet med semlor och tårta dagen till ära!

Mötet avslutades med att Ann-Christin Lindbom berättade om vad RPG är och vad RPG gör. RPG har två ben att stå på. G-et i gemenskap och benet för påverkan. Gemenskap är en mycket viktig del i RPG:s verksamhet. Att påverka för att göra vardagen bättre är också viktigt. RPG: s verksamhet på riksplanet redovisades då det är bra att få veta hur medlemsavgiften används.

RPG -Kullabygden står för en mycket positiv anda i bygden. Där kan man träffa många mycket härliga och trevliga människor!