RPG-föreningarnas verksamhet återupptogs hösten 2021 
i normal omfattning och fortsätter med sina program
våren 2022. 
Vi följer myndigheternas rekommendationer till följd av den fortsatta coronapandemin och förutsätter att deltagarna är vaccinerade.

Se resp förenings program nedan och deras hemsida.

 

Patricia Tudor Sandahl signerar böcker

Åhusdagen 15 september 2021

125 RPG-are från Skåne-Blekinge kunde äntligen mötas till Åhusdagen, som p g a coronapandemin inte kunde genomföras förra året. Åhusgårdens föreståndare Kurt Götesson och distriktets ordförande Ann-Christin Lindbom hälsade oss välkomna till en dag, då vi får inspireras av inbjudna gäster och uppleva gemenskap runt borden vid fika och lunch. Att vi var tacksamma och förväntansfulla märktes när alla stämde in i sången ”O store Gud”.

Dagens första gäst var Torgny Veibäck, som berättade om Equmeniakyrkans projekt ”Business Coaching” i Ryssland. Projektet har pågått i över 10 år och stöder den evangeliska kyrkan i Ryssland, som bedriver över 1000 behandlingshem för drogmissbrukare. Hemmen är självförsörjande och ger de boende meningsfullt arbete med odling eller i små verkstäder o dyl. Många blir fria från missbruket och får hjälp att starta egna företag genom coaching av svenska kristna företagare. Mottot är ”Ge inte fisk, ge metspö och lär dem att fiska!” Ett framgångsrikt, men för oss kanske lite udda företag, erbjöd ögonfransförlängning och även produkter för verksamheten.

Efter lunch intog Patricia Tudor Sandahl podiet och berättade fritt om bl a sin senaste bok ”Mer levande med åren”.Patricia är född i England 1940 och är psykolog, psykoterapeut och uppskattad författare. Hon har också varit sommar- och vintervärd i Sveriges Radio. Hon talade om hur det är att vara människa och har myntat begreppet den tredje åldern mellan 55-70 år, då solen står högt men horisonten anas och existentiella frågor kommer. Kring 70 börjar den fjärde åldern med mindre betoning på kroppen utan i stället acceptans, lära sig att vila i begränsningar. När kroppen förfaller kring 80 vaknar själen till liv. Vi blir mer levande med åren.

Programmet avslutades av Ann-Christin, som framhöll hur roligt det var att vi kan mötas fysiskt igen och välkomnade oss till Lund och RPG-universitetet i november. Sist stämde alla in i kören ”O må ingen bli tillbaka”, som nästan lyfte taket innan vi efter fika åkte hem åt olika håll.

Text och foto: Pär Tyrberg

Uno Hellgren och his jazz-men

RPG-universitetet 12 november 2021

175 RPG-are från Skåne-Blekinge möttes i Lund till RPG-universitetet efter ett års uppehåll för coronapandemin. Efter uppskattat förmiddagsfika med fralla startade programmet på alla cylindrar med svängig gospelmusik av Uno Hellgren and his jazz-men. Att musiken uppskattades var tydligt då alla satt med ett leende på läpparna, och applåderna ville aldrig sluta.

 Sedan distriktets ordförande Ann-Christin Lindbom tackat bandet presenterade hon dagens första gäst Germund Hesslow och hans ämne var Myten om barndomen – dess betydelse för vilka vi blir. Han inledde med det provocerande påståendet att ”barndomen betyder nästan ingenting” för hurdana vi blir längre fram i livet. Germund menar att studier av enäggstvillingar, som tidigt adopterats bort till olika familjer, i stället pekar på att generna är viktigast för både vårt utseende och vår personlighet. Detta är tvärtemot vad massmedia och de flesta beteendevetare brukar hävda, när man diskuterar orsakerna till exempelvis kriminellt beteende, missbruk eller psykisk ohälsa.

 Efter en god och riklig lunch var det dags för Björn Tyrberg att inta podiet och berätta om varför det tar så lång tid - oftast 12-15 år - från idé till verklighet och till en kostnad av 1 miljard $ att ta fram ett nytt läkemedel. Han pekade på att de tidiga studierna av etiska skäl sker på modellorganismer, oftast möss. Men möss är inte människor och det kan vara stor skillnad hur vi reagerar. Man måste leta efter det som händer både hos oss och mössen innan man gå vidare med fas 1-3-studier på människor.

 Björn nämnde också att oetiska försök med människor förekommit även i Sverige. På Vipeholm i Lund, ett sjukhus för ”obildbara och sinnesslöa” invigt 1935 fick 659 personer delta i en kariesstudie, beställd av Medicinalstyrelsen, men utan medgivande från vare sig själva, föräldrar eller andra utanför sjukhuset.

Men hur kunde då covidvaccin tas fram på så kort tid? Vaccin är i själva verket ett relativt enkelt läkemedel, alla var angelägna att hjälpas åt för att pressa tiderna för både tillståndsprövningar och studier och dessutom tog läkemedelsbolagen stora ekonomiska risker.

 Programmet avslutades av Ann-Christin och sist stämde alla in i kören ”O må ingen bli tillbaka”, innan vi efter fika åkte hem åt olika håll.

 Text och foto: Pär Tyrberg

 

 

RPG Hässleholm våren 2022

PROGRAM

vt 2022-Karlshamn

PROGRAM

Karlskrona RPG-BLADET VÅREN-2022

PROGRAM

RPG Malmö våren 2022

PROGRAM

RPG program VT2022-Ängelholm

RPG program våren 2022 Kristianstad

RPG program våren 2022 Lund

Helsingborg-Ändrat program 15 mars

Tisdagsträ̈ff Helsingborg våren 2022