Årsmöte 2021 RPG-distrikt

Årsmöte 2021

Kungspingviner
Foto: Eva Egeskans

 

ÅRSMÖTE MED ÖS

Fredagen den 20 augusti träffades ett 40-tal RPG-are, ombud och övriga intresserade, till Listerkyrkan i Hällevik för Skåne-Blekinges uppskjutna årsmöte. Vi började naturligtvis med gemenskap vid förmiddagsfikat innan vår ordförande Ann-Christin Lindbom hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Roland Lönnmyr, som vant hanterar klubban fick förnyat förtroende att vara ordförande för mötet.

Verksamhetsberättelse och årsredovisning presenterades och godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Valen följde valberedningens förslag, och två nya styrelsemedlemmar Karin Andreasson och Torbjörn Carlsson, båda från Malmö, invaldes och välkomnades. Budget och verksamhetsplan klubbades och där poängteras det viktiga med fler föreningar och medlemmar, så vi kan vara en stark röst i samhällsdebatten. Ett varmt tack riktades till Gunnar Havrup och Gullevi Spåre som avgick ur styrelsen.

Efter en god lunch med lokalt rökt lax fortsatte programmet med svängig musik av en grupp ur Gospel Stompers under ledning av Uno Hellgren. Vi lyssnade till, njöt, klappade och sjöng med i kända gospels som ”Down by the riverside” och ”Ovan där”. Vi kan alla instämma i vad Luther sa: ”Musik är en gåva av Gud”.

Vår vittbereste medlem Eva Egeskans delade också med sig av intryck och bilder från sin resa till Antarktis. Vi fick uppleva storslagen natur med isberg, pingviner, albatrosser och andra fåglar.

i höst kan vi nu efter lättnader i coronarestriktionerna som tidigare inleda med Åhusdagen den 15 sept, då vi får höra om Equmeniakyrkans Rysslandsarbete, och den välkända radiorösten Patricia Tudor-Sandahl kommer och talar om ämnet ”Mer levande med åren”. 12 nov arrangeras RPG-universitetet i Lund, då vi får höra kvalificerade forskare tala om diabetes, som är aktuellt för många av oss äldre, samt under temat ”Arv och Miljö” om våra beteenden och könsroller är biologiskt eller socialt grundade.

Text: Pär Tyrberg