Meddelande.

Det på grund av pandemin uppskjutna årsmötet hölls fredagen den 20 augusti. Efter förhandlingarna underhöll en grupp ur Gospel Stompers under Uno Hellgrens ledning med svängig musik och Eva Egeskans berättade sedan och visade bilder från en resa till Antarktis.

De flesta är nu vaccinerade och vi har återupptagit verksamheten i normal omfattning med Åhusdag till den 15 september och RPG-universitet i Lund den 12 november. Vi följer givetvis myndigheternas rekommendationer och restriktioner vid våra samlingar.