RAPPORT FRÅN ÅHUSDAGEN-2022

Gemenskapsdag på Åhusgården

Skåne-Blekinges Distrikt anordnade en Gemenskapsdag på Åhusgården.Ca 150 RPG medlemmar från olika lokalföreningar i distriktet hade hörsammat inbjudan. Lars Andersson hälsade oss välkomna och presenterade dagens två föreläsare. Ellinor Ädelroth, läkare och professor i lungmedicin vid Umeå universitet och som under åtskilliga år arbetet på Panzisjukhuset i Sydkivuprovinsen i östra Kongo samt Lars Anderås ordf. för MAF (Mission Aviation Fellowship) i Sverige.

Ellinor Ädelroth, som blev den första att beträda talarstolen, berättade engagerat och inlevelsefullt om Panzisjukhuset som grundades år 1999 av Chefsläkaren och mottagaren av Nobels fredspris Denis Mukwege. Doktor Mukweges välkända arbete för kvinnor och barn som blivit utsatta för våldtäkt har resulterat i tusentals räddade liv varje år. Det är inte bara de fysiska skadorna som ska läkas utan på Panzisjukhuset får kvinnor och barn också hjälp med att bearbeta sina trauman. Hit kommer också kvinnor för att få en säker förlossning, bebisar som föds för tidigt får fin och god vård samt här finns också en nutritions-avdelning där man dagligen räddar livet på barn som drabbats av undernäring. Panzisjukhuset finns verkligen till för de mest utsatta och kan fortsätta verksamheten tack var Läkarmissionen som är den största bidragsgivaren.

Dagens andra föreläsare var Lars Anderås som berättade om MAF(Mission Aviation Fellowship) en flygorganisation vars uppgift är att flyga lätta flyg i utvecklingsländer så att människor i avlägsna områden med bristfällig infrastruktur får hjälp med vad de behöver. Sedan 1945 med drygt 135 plan har man nått människor på isolerade platser med medicin, sjukvård, mat, vatten och mycket annat. Tack vare denna hjälporganisation finns det också möjlighet att kunna ta sig till Panzisjukhuset för att få vård och hjälp. Ett MAF-plan som lyfter och landar var fjärde minut visar att behovet är stort. Hela denna organisation finansieras genom gåvor från trogna frivilliga givare. Imponerande!

Ett stort tack riktades till Ellinor Ädelroth och Lars Anderås som gjort denna dag så givande och intressant. Varmt tack också till Åhusgårdens personal som ordnat med en utsökt lunch samt kaffe med dopp.

Dagen avslutades med den unisona sången ” O, hur saligt att få vandra hemåt vid vår faders hand.

Text: Ulla Karlstrand.

Rapport -Åhusdagen-2021

Åhusdagen 15 september 2021

125 RPG-are från Skåne-Blekinge kunde äntligen mötas till Åhusdagen, som p g a coronapandemin inte kunde genomföras förra året. Åhusgårdens föreståndare Kurt Götesson och distriktets ordförande Ann-Christin Lindbom hälsade oss välkomna till en dag, då vi får inspireras av inbjudna gäster och uppleva gemenskap runt borden vid fika och lunch. Att vi var tacksamma och förväntansfulla märktes när alla stämde in i sången ”O store Gud”.

Dagens första gäst var Torgny Veibäck, som berättade om Equmeniakyrkans projekt ”Business Coaching” i Ryssland. Projektet har pågått i över 10 år och stöder den evangeliska kyrkan i Ryssland, som bedriver över 1000 behandlingshem för drogmissbrukare. Hemmen är självförsörjande och ger de boende meningsfullt arbete med odling eller i små verkstäder o dyl. Många blir fria från missbruket och får hjälp att starta egna företag genom coaching av svenska kristna företagare. Mottot är ”Ge inte fisk, ge metspö och lär dem att fiska!” Ett framgångsrikt, men för oss kanske lite udda företag, erbjöd ögonfransförlängning och även produkter för verksamheten.

Efter lunch intog Patricia Tudor Sandahl podiet och berättade fritt om bl a sin senaste bok ”Mer levande med åren”.Patricia är född i England 1940 och är psykolog, psykoterapeut och uppskattad författare. Hon har också varit sommar- och vintervärd i Sveriges Radio. Hon talade om hur det är att vara människa och har myntat begreppet den tredje åldern mellan 55-70 år, då solen står högt men horisonten anas och existentiella frågor kommer. Kring 70 börjar den fjärde åldern med mindre betoning på kroppen utan i stället acceptans, lära sig att vila i begränsningar. När kroppen förfaller kring 80 vaknar själen till liv. Vi blir mer levande med åren.

Programmet avslutades av Ann-Christin, som framhöll hur roligt det var att vi kan mötas fysiskt igen och välkomnade oss till Lund och RPG-universitetet i november. Sist stämde alla in i kören ”O må ingen bli tillbaka”, som nästan lyfte taket innan vi efter fika åkte hem åt olika håll.

Text och foto: Pär Tyrberg

 

RPG-universitetet 12 november 2021

175 RPG-are från Skåne-Blekinge möttes i Lund till RPG-universitetet efter ett års uppehåll för coronapandemin. Efter uppskattat förmiddagsfika med fralla startade programmet på alla cylindrar med svängig gospelmusik av Uno Hellgren and his jazz-men. Att musiken uppskattades var tydligt då alla satt med ett leende på läpparna, och applåderna ville aldrig sluta.

 Sedan distriktets ordförande Ann-Christin Lindbom tackat bandet presenterade hon dagens första gäst Germund Hesslow och hans ämne var Myten om barndomen – dess betydelse för vilka vi blir. Han inledde med det provocerande påståendet att ”barndomen betyder nästan ingenting” för hurdana vi blir längre fram i livet. Germund menar att studier av enäggstvillingar, som tidigt adopterats bort till olika familjer, i stället pekar på att generna är viktigast för både vårt utseende och vår personlighet. Detta är tvärtemot vad massmedia och de flesta beteendevetare brukar hävda, när man diskuterar orsakerna till exempelvis kriminellt beteende, missbruk eller psykisk ohälsa.

 Efter en god och riklig lunch var det dags för Björn Tyrberg att inta podiet och berätta om varför det tar så lång tid - oftast 12-15 år - från idé till verklighet och till en kostnad av 1 miljard $ att ta fram ett nytt läkemedel. Han pekade på att de tidiga studierna av etiska skäl sker på modellorganismer, oftast möss. Men möss är inte människor och det kan vara stor skillnad hur vi reagerar. Man måste leta efter det som händer både hos oss och mössen innan man gå vidare med fas 1-3-studier på människor.

 Björn nämnde också att oetiska försök med människor förekommit även i Sverige. På Vipeholm i Lund, ett sjukhus för ”obildbara och sinnesslöa” invigt 1935 fick 659 personer delta i en kariesstudie, beställd av Medicinalstyrelsen, men utan medgivande från vare sig själva, föräldrar eller andra utanför sjukhuset.

Men hur kunde då covidvaccin tas fram på så kort tid? Vaccin är i själva verket ett relativt enkelt läkemedel, alla var angelägna att hjälpas åt för att pressa tiderna för både tillståndsprövningar och studier och dessutom tog läkemedelsbolagen stora ekonomiska risker.

 Programmet avslutades av Ann-Christin och sist stämde alla in i kören ”O må ingen bli tillbaka”, innan vi efter fika åkte hem åt olika håll.

 Text och foto: Pär Tyrberg

HÄLSNINGAR FRÅN VÅR ORDFÖRANDE

Hej kära vänner!

Hoppas att allt är väl trots corona. Karantän är ju inte så roligt men om nu detta kan medverka till att sjukvården hinner med och att antalet  svårt sjuka kan minska så är de inte mycket att fundera över.  

 Det jag undrar över just nu är hur de som inte har så många kontakter  i vanliga fallt har det. Ofrivillig ensamhet är inte något att önska sig. Hur är vi rustade för detta?

 

För några veckor sedan sändes på eftermiddagstid ett möte med pensionärsföreningar och regering ( tror jag att det var). RPG var inte med!  Jag pratade då med Eva Henriksson om detta. Hon berättade då att det händer kanske inte så ofta men ändå att man inte vill ha med RPG. PRO och SKPF önskar inte att vi åker snålskjuts på dem. Båda dessa föreningar tappar medlemmar, vilket kan vara en anledning till att man inte vill få in oss. Det har också hänt vid några utredningar att RPG hoppats över. Så det gäller verkligen för oss att vara synliga och höras. Ju fler vi blir dessto bättre är det ju!!

.

Önskar er alla en fin vår och att vi alla kan få njuta av naturens under i Guds fria natur.

Blott en dag ett ögonblick i sänder....

 

Hälsningar och må så gott

Ann-Christin Lindbom

RPG - Riksförbundet PensionärsGemenskap
i Hässleholm har haft årsmöte,
och då lämnade
Ruth W Nyberg
över ordförandeposten efter 12 år
till Agneta Lejmyr.

RPG har träffar den andre onsdagen
i månaden med olika program.


Agneta Lejmyr och Bertil Jönsson, kassör
överlämnade en blomma och tackade
Ruth för hennes fantastiska arbete för RPG under alla dessa år.

Kullabygdens RPG - 10 år.

Onsdagen den 30 januari 2019 firade Kullabygdens RPG sitt 10-årsjubileum.

Bernhard Agardh som varit med från starten berättade om hur det började och om de gångna årens verksamhet. Medlemstalet har ökar från 9 medlemmar till 55.

En parentation hölls över de medlemmar som avlidit sedan föregående årsmöte.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar hölls i en mycket trevligt och positivt anda.

Så var det dags för det traditionella kaffet med semlor och tårta dagen till ära!

Mötet avslutades med att Ann-Christin Lindbom berättade om vad RPG är och vad RPG gör. RPG har två ben att stå på. G-et i gemenskap och benet för påverkan. Gemenskap är en mycket viktig del i RPG:s verksamhet. Att påverka för att göra vardagen bättre är också viktigt. RPG: s verksamhet på riksplanet redovisades då det är bra att få veta hur medlemsavgiften används.

RPG -Kullabygden står för en mycket positiv anda i bygden. Där kan man träffa många mycket härliga och trevliga människor!